Menü

Az „AGRO-COW” Kft. 1991. szeptember elsején alakult, magántulajdonban lévő vállalkozás. A Társaság a bihari tájegység központjában, Berettyóújfalu körzetében 2000 ha területen gazdálkodik. Mezőgazdasági alaptevékenységet folytat, kiegészítő tevékenysége nincs.

Meghatározó ágazat a szarvasmarha tenyésztés, tejtermelés. A szántóföldi növénytermesztés a szarvasmarha tenyésztés takarmány ellátását biztosítja. Elsősorban kukorica, silókukorica, lucerna, őszi búza, napraforgó, silócirok és őszi káposztarepce, új irányként néhány éve ipari  kertészttel is foglalkozik azon belül: csemegekukorica, zöldbab, zöldborsó termesztéssel foglalkozunk. Zöldtrágya vetőmag előállításunk is jelentős szerepet kap. A növénytermesztés és az állattenyésztés műszaki kiszolgálását és a betakarítást is saját erő – és munkagépek, kombájnok végzik, bérmunka  igénybevétele nem jellemző

A Társaság fejlesztési célkitűzéseiben a tehenészeti telep rekonstrukciója, a telepek műszaki színvonalának további emelése jelenlegi gépparkjának fejlesztése és a szántóföldi  növénytermesztés eszközállományának korszerűsítése szerepel, melynek megvalósítása révén kiváló minőségű árut versenyképesen kívánunk előállítani.

A társaság adatai:

KSH szám: 10596759012111309

Cégjegyzék szám: 09-09-001041

Adószám: 10596759-2-09

HIRDETMÉNY

A „AGRO-COW” Mezőgazdasági Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (Cg.: 09-09-001041; székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Balogh tanya 0305/17 hrsz.; adószáma: 10596759-2-09) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján, az alábbiakat teszi közzé: 

Az „AGRO-COW” Kft. „cs.a.” ezúton tájékoztatja a hitelezőit, hogy a Debreceni Törvényszék 10.Cspk.5/2019/10. számú végzésével elrendelte annak Cégközlönyben történő közzétételét, hogy az „AGRO-COW” Kft. csődeljárását elrendelte. A végzés közzétételének időpontja: 2019. november 14. napja. A végzés közzétételétől az „AGRO-COW” Kft. „cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. §-ának (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék a közzétételt követő 120. napot követő második munkanap 0 órájáig tart, kivéve ha a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett, a Cstv. 18.§ (11) bekezdés szerinti jegyzőkönyvi határozat alapján a bíróság végzést hoz a fizetési haladék meghosszabbításáról, és egyben intézkedik annak közzétételéről is a Cégközlönyben, hogy a jegyzőkönyvben foglalt határidőig a fizetési haladék meghosszabbításra kerül.

Az „AGRO-COW” Kft. „cs.a.” felhívja hitelezőit arra, hogy fennálló követeléseiket legkésőbb a közzétételtől számított 30 napon belül, a közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül, nyilvántartásba vétel érdekében jelentsék be – a követelést megalapozó okiratok csatolásával – egyidejűleg az adósnak és a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelőnek, a PROFÉNA Felszámoló és Vagyonkezelő Kft-nek (székhely: 1119 Budapest, Allende park 19. IV./25.). A hitelezői követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező követelése 1%-át - de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként befizessen a PROFÉNA Kft. alábbi bankszámlájára: MagNet Bank Zrt. IBAN: HU86 1620 0182 1153 6576 0000 0000 - közleményként kérjük feltüntetni: „AGRO-COW” Kft. „cs.a.” nyilvántartásba vételi díj. A bejelentési határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. Adós felhívja az esetlegesen külföldi székhelyű, illetve külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőit kézbesítési megbízott igénybevételére.

Az „AGRO-COW” Kft. „cs.a.” jelen hirdetménnyel meghívja továbbá hitelezőit a 2020.01.13. napján 11:00 órai kezdettel a 4100 Berettyóújfalu, Balogh tanya 0305/17 hrsz alatt tartandó egyezségi tárgyalásra. Az egyezségi javaslat, a Cstv. 8. § (2) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében felsorolt iratok 2020.01.03. napjától megtekinthetőek a társaság székhelyén. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 munkanappal az „AGRO-COW” Kft. „cs.a.” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.